7 faktów o Twojej grupie krwi – Wpływa nawet na Twoją osobowość. U mnie się sprawdza

Istnieją cztery podstawowe kategorie grup ludzkiej krwi. Każda z nich wyróżnia się w stosunku do innych występowaniem bądź nie określonych antygenów, zawartych w erytrocytach.

Podstawowymi kategoriami grup krwi są: A, B, AB i 0. Trzecią z nich bardzo często mianuje się grupą najbardziej nowoczesną z najlepszym układem odpornościowym.

Poza tymi wymienionymi podstawowymi grupami, grono naukowców zbadało i udowodniło istnienie ok. 400 podkategorii, które obrazują, złożoność mechanizmów ludzkiego organizmu. Ponadto szczegółowo charakteryzują one wyjątkowy profil każdego z nas.

Informacje przedstawione w tym artykule pokażą Ci, w jaki sposób funkcjonuje Twój organizm w zależności od tego, jaką grupę krwi posiadasz.

Jaka żywność jest najlepsza dla mojej grupy krwi?

Jeżeli jesteś posiadaczem grupy krwi A, unikaj spożycia w dużej ilości roślin strączkowych oraz ostrzejszych w smaku produktów. Ogranicz również  nadmierne picie kawy. Dieta wegetariańska, oparta głównie na rybach, warzywach i nabiale, jest najlepszą dietą, wskazaną dla tej grupy krwi.

W przypadku grupy krwi B, najwięcej korzyści przynoszących jej posiadaczom, niesie ze sobą sięganie po produkty mleczne, warzywne, ryby, baraninę, różnorodne ziarna oraz herbatę. Osoby posiadające tę grupę krwi powinny również unikać alkoholu, a także przetworzonej żywności, zawierającej duże ilości konserwantów.

Posiadaczom grupy krwi AB poleca się włączenie do swojej diety organicznej żywności, świeżych produktów. Odradzane są natomiast wszelkie potrawy smażone.

Jeżeli posiadasz grupę krwi 0, zwróć uwagę na zwiększenie ilości warzyw, ryb oraz mięsa. Wystrzegaj się natomiast przetworzonych produktów, mleka, a także przejadania się.

Zależność osobowości od grupy krwi

Dokonane obserwacje oraz badania przez grupę naukowców pokazały, że w zależności od posiadania konkretnej grupy krwi, możemy posiadać odmienne cechy charakteru:

Osoby posiadające grupę krwi A odznaczają się szczególną empatycznością oraz współczuciem. Ponadto posiadają cechy, które charakteryzują prawdziwego lidera. Wyróżniają się umiejętnościami dobrej organizacji, a także skuteczności w swoich działaniach.

Posiadacze grupy B z kolei mają dar do skutecznego rozstrzygania sporów, co wynika z przyjazności i elastyczności w kontaktach międzyludzkich. Oprócz tego są ukierunkowane na szybkie oraz konkretne działanie.

Osoby z grupą krwi AB są doceniane za swój racjonalizm i zachowywanie spokoju w różnych okolicznościach. Wyróżnia je także myślenie w sposób perspektywiczny, a także nadzwyczajna siła, która pozwala im skutecznie radzić sobie w codziennych trudnościach.

W przypadku grupy krwi 0 można być szczególnie podatnym na wybuchy złości. Osobom posiadającym tą grupę i uwrażliwionym na tego rodzaju emocje może pomóc wyobrażanie czegoś, co przynosi ukojenie i spokój.

Grupa krwi a tendencje do gromadzenia tkanki tłuszczowej

Posiadanie określonej kategorii krwi jest także zależne od nabierania tkanki tłuszczowej, powodowanej spożywaniem określonej grupy produktów.

Spożywanie mięsa i cukrów przez osoby z grupy krwi A może być szczególnie niekorzystne z racji szybszego nabierania niechcianego tłuszczyku. Z kolei osoby z grupą krwi B powinny unikać pieczywa oraz smażonych produktów, aby uniknąć gromadzenia się tkanki tłuszczowej.

Posiadaczom grupy Ab zaleca się przede wszystkim podjęcie aktywności fizycznej, pobudzającej ciało do wysiłku i spalenia nadmiaru energii. Osoby posiadające grupę krwi 0 zmagają się z gromadzeniem tłuszczu z powodu braku regularności pomiędzy posiłkami.

Planowanie rodziny a grupa krwi

Współczynnik EH jest jednym z najistotniejszych układów grupowych w organizmie ludzkim. Do jego składu należy 50 określonych antygenów, a najważniejsze z nich to: C, D, E, c oraz e. W przypadku ciąży mają one bardzo ważne znaczenie, z powodu możliwych powikłań, do których można zaliczyć np. konflikt serologiczny.

Powstaje on wtedy, kiedy matka jest posiadaczką krwi z czynnikiem RH -, czyli nie odnotowuje obecności antygenu D.

Ojciec z kolei ma krew z przeciwnym czynnikiem RH+ i w sposób analogiczny, jest posiadaczem wspomnianego antygenu. Organizm matki w takim przypadku reaguje na dziecko jak na ciało obce i zaczyna je zwalczać przeciwciałami. Dzięki profesjonalnym, współczesnym technikom medycznym istnieje możliwość zaradzenia pojawiającemu się konfliktowi serologicznemu.

Kompatybilność krwi

Posiadacz grupy krwi A – może zostać biorcą dla grupy krwi A lub 0, natomiast dawcą dla posiadaczy grup krwi A oraz AB. Osoby mające grupę krwi B – mają możliwość otrzymania krwi z grupy B i 0, a mogą ją oddawać grupie B lub AB. 

Posiadacz grupy AB jest najbardziej uniwersalny, jeżeli chodzi oddawanie krwi, jednakże może ją przyjąć od tylko od osoby, która posiada taką grupę, jak on sam. W przypadku grupy krwi 0 występuje taka sama sytuacja jak w grupie AB – można być dawcą dla wszystkich grup, jednak biorcą tylko grupy 0.

Kompatybilność osocza

Jeżeli posiadasz grupę krwi A, możesz przyjąć osocze zarówno od grupy krwi A, jak i AB. Z kolei jeśli chcesz je przekazać, istnieje taka możliwość wobec grupy A i 0.

Natomiast posiadacz grupy krwi B, może otrzymać osocze od grup B oraz AB, a przekazać jedynie B i 0.

Osoby posiadające grupę AB, mogą uzyskać osocze tylko od osób o tej samej grupie krwi (AB). Mają natomiast możliwość jego przekazu wszystkim pozostałym grupom.

Z kolei jeśli jesteś posiadaczem grupy krwi 0, możesz otrzymać osocze od wszystkich wymienionych grup, jednak przekazać je, możesz tylko osobie, która również posiada grupę krwi 0.

Specyfika grupy zero wynika z posiadania dwóch rodzajów przeciwciał: anty-A oraz anty-B. Z tego powodu też może ona zostać przekazana tylko tym osobom, które posiadają tę samą grupę krwi.

W przypadku osocza z grupy krwi AB, istnieje możliwość jego podania każdej grupie, gdyż nie ma w sobie żadnych przeciwciał.